Rrjeti “Sot për të Ardhmen”

NGJARJE TË ARDHSHME

LAJME

“Rimëkëmbje – përdorimi i teknikave tradicionale natyrore të ndërtimit në Shqipëri”

“Rimëkëmbje – përdorimi i teknikave tradicionale natyrore të ndërtimit në Shqipëri” është një projekt 6-mujor, financuar nga Fondi i Vishegradit, i cili fillon në 1 Shkurt 2021. Projekti po zbatohet nga 6 partnerë përkatësisht Bashkia Durrës, Fondacioni HumanDoc, Shoqata Polake e Ndërtimit Natyror, Baobaby, Organica Slovensko dhe Sot për të Ardhmen partneri kryesor. Projekti adreson… Më shumë

KËRKESA PËR PROPOZIM Për ofimin e shërbimit të kateringut për pragramin prindërimit në Durrës

Kompanitë të cilat ofrojnë shërbim kateringut janë të ftuara të marrin pjesë dhe të paraqesin një përgjigje KPP (Kërkesë për Propozim) për sigurimin e shërbimit të kateringut për programin e prindërimit në Durrës. … Më shumë

Deklarata e Përbashkët e Organizatave të Shoqërisë Civile, Aktivistëve dhe Ekspertëve Gjinorë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi _COVID-19

Asnjë qeveri kombëtare dhe/ose vendore nuk mund të luftojë pandeminë e vetme.  Luftimi i pandemisë në mënyrë të efektshme nënkupton luftimin nëpërmjet solidaritetit shoqëror.

Situata e vështirë e pandemisë Covid-19, urgjenca dhe niveli i përgjigshmërisë në reagim të shteteve të Ballkanit Perendimor dhe Turqisë, nxiti përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, aktivistë dhe ekspertë gjinorë të organizonin konsultimin nënrajonal, ashtu si dhe në rajone të tjera, mbështetur nga UN Women… Më shumë

Ftese Panairi SEED - Shqip 1Panairi i dytë i projektit SEED Step II “Përfshirja e Grave në Ekonominë Lokale përmes Qasjes dhe Mbështetjes më të Mirë”

Qendra per Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” në kuadër të projektit SEED Step II organizon panairin e dytë “Përfshirja e Grave në Ekonominë Lokale përmes Qasjes dhe Mbështetjes më të Mirë”. Panairi i cili do të zhvillohet në qytetin e Pukës, më 8 Mars 2019 bën thirrje për veprim në kuadër të 8 Marsit – Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Në kuadër të temës së OKB-së 2019 “Mendo barabartë, ndërto me zgjuar, risi për ndryshim”, “Sot për të Ardhmen” dhe SEED Step II… Më shumë

Platforma e Tregut te PunesLançimi i Platformës Virtuale të Tregut të Punës Shkodër

Në Bashkinë e Shkodrës, gjatë Ditës së Panairit të Punës që u zhvillua më datën 7 dhjetor, u prezantua “Platforma Virtuale e Tregut të Punës Shkodër” një instrument mjaft i rëndësishëm që lehtëson dhe nxit më tej punësimin dhe rivitalizimin e tregut të punës nëpërmjet informimit dhe orjentimit on line të qytetarëve drejt institucioneve shërbim ofruese nga njëra anë, dhe lehtësisë së procesit të identifikimit dhe rekrutimit të punëmarrësve nga ana e punëdhënësve… Më shumë

Bijte e Malit. JPGTHIRRJE PËR APLIKIM për Kampin Rinor “Highlanders – Bijte e malit” Shpalos idetë

Thirrja për aplikime hapet për pjesëmarrje në kampin rinor “Shpalos idetë”. Kjo thirrje bëhet në kuadër të projektit “Bijte e malit” Të rinjtë shpalosin idetë për të punuar në fushën e turizmit malor gjatë 12 muajve të vitit” i zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” mbështetur nga GIZ/ProSEED….  Më shumë

Facebook feed

#Merrpjese, #Shprehu, #Vendos, #ZeriGrave, #LeaveNoOneBehind

📌Në dëgjesën e dytë publike me gratë dhe vajzat përmetare mbi prioritetet lokale dhe reflektimin e tyre në projektbuxhetin 2022, por dhe në planin afatmesëm 2022-2024, Kryetarja e Bashkisë znj. Alma Hoxha parashtroi prioritetet e Bashkisë. Nën moderimin e përfaqësueses së Rrjetit “Sot për të Ardhmen” znj. Fabiola Laço, si pjesë e nismës “Merr pjesë, Shprehu, Vendos” mbështetur nga UN Women, pjesëmarrëset diskutuan, vlerësuan dhe renditën prioritetet nën këndvështrimin e adresimit sa me të plotë të nevojave dhe përfshirjes së tyre.
👉 Kjo dëgjesë targetoi në mënyrë të veçantë nxitjen e punësimit, sipërmarrjen e grave dhe vajzave, forcimin e statusit të gruas në veprimtaritë ekonomike dhe sociale, si dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Shërbimi i Punësimit përfaqësuar nga Drejtoresha znj. Irida Arapaj parashtroi programet e përditësuara në mbështetje të grave dhe vajzave, si dhe mbështetjen financiare të parashikuar për veprimtari ekonomike.
📌 U theksua bashkëpunimi institucional midis Bashkisë dhe Shërbimit të Punësimit për mbështetjen e grave dhe vajzave në inisiativa ekonomike dhe gjithëpërfshirëse në zonë.

Bashkia Përmet-Faqja Zyrtare
UN Women Albania
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
Sherbimi Kombetar i Punesimit
Albanian Community Centre - Qendra Komunitare
ZËRI I GRAVE NË BUXHET
... See MoreSee Less

View on Facebook

📌Ne Bashkine e Permetit, konsultimi i pare publik per draft Buxhetin 2021, u organizua me grate e vajzat , me informim e diskutime, drejtuar nga Kryetarja e Bashkise znj. Alma Hoxha , me facilitimin e QZHK #Sotperteardhmen, si dhe Drejtoren e drejtorise se Financave e Drejtoren e Sherbimit Social .
📌Numri i madh i pjesmarreseve, gra e vajza eshte nje arritje per nje buxhetim sa me gjinor dhe afer nevojave te tyre.

#Shprehu Bashkia Përmet-Faqja Zyrtare157UN Women Albaniase<Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale451">#Shprehu #VENDOS
#zërigrave #LeaveNoOneBehind
🤝 Bashkia Përmet-Faqja Zyrtare
🤝 UN Women Albania
🤝 Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spote Promocionale