Rrjeti “Sot për të Ardhmen”

NGJARJE TË ARDHSHME

LAJME

KËRKESA PËR PROPOZIM Për ofimin e shërbimit të kateringut për pragramin prindërimit në Durrës

Kompanitë të cilat ofrojnë shërbim kateringut janë të ftuara të marrin pjesë dhe të paraqesin një përgjigje KPP (Kërkesë për Propozim) për sigurimin e shërbimit të kateringut për programin e prindërimit në Durrës. … Më shumë

Deklarata e Përbashkët e Organizatave të Shoqërisë Civile, Aktivistëve dhe Ekspertëve Gjinorë në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi _COVID-19

Asnjë qeveri kombëtare dhe/ose vendore nuk mund të luftojë pandeminë e vetme.  Luftimi i pandemisë në mënyrë të efektshme nënkupton luftimin nëpërmjet solidaritetit shoqëror.

Situata e vështirë e pandemisë Covid-19, urgjenca dhe niveli i përgjigshmërisë në reagim të shteteve të Ballkanit Perendimor dhe Turqisë, nxiti përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, aktivistë dhe ekspertë gjinorë të organizonin konsultimin nënrajonal, ashtu si dhe në rajone të tjera, mbështetur nga UN Women… Më shumë

Ftese Panairi SEED - Shqip 1Panairi i dytë i projektit SEED Step II “Përfshirja e Grave në Ekonominë Lokale përmes Qasjes dhe Mbështetjes më të Mirë”

Qendra per Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” në kuadër të projektit SEED Step II organizon panairin e dytë “Përfshirja e Grave në Ekonominë Lokale përmes Qasjes dhe Mbështetjes më të Mirë”. Panairi i cili do të zhvillohet në qytetin e Pukës, më 8 Mars 2019 bën thirrje për veprim në kuadër të 8 Marsit – Ditës Ndërkombëtare të Gruas. Në kuadër të temës së OKB-së 2019 “Mendo barabartë, ndërto me zgjuar, risi për ndryshim”, “Sot për të Ardhmen” dhe SEED Step II… Më shumë

Platforma e Tregut te PunesLançimi i Platformës Virtuale të Tregut të Punës Shkodër

Në Bashkinë e Shkodrës, gjatë Ditës së Panairit të Punës që u zhvillua më datën 7 dhjetor, u prezantua “Platforma Virtuale e Tregut të Punës Shkodër” një instrument mjaft i rëndësishëm që lehtëson dhe nxit më tej punësimin dhe rivitalizimin e tregut të punës nëpërmjet informimit dhe orjentimit on line të qytetarëve drejt institucioneve shërbim ofruese nga njëra anë, dhe lehtësisë së procesit të identifikimit dhe rekrutimit të punëmarrësve nga ana e punëdhënësve… Më shumë

Bijte e Malit. JPGTHIRRJE PËR APLIKIM për Kampin Rinor “Highlanders – Bijte e malit” Shpalos idetë

Thirrja për aplikime hapet për pjesëmarrje në kampin rinor “Shpalos idetë”. Kjo thirrje bëhet në kuadër të projektit “Bijte e malit” Të rinjtë shpalosin idetë për të punuar në fushën e turizmit malor gjatë 12 muajve të vitit” i zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” mbështetur nga GIZ/ProSEED….  Më shumë

Facebook feed

📍Në fushatën mbarëkombëtare të 16 ditëve të aktivizmit te gjithë gratë, burrat, djemë e vajzat, profesionistët e vijës së parë, agjencitë ligjzbatuese në nivel qendror dhe vendor, shoqëria civile bëhen bashkë për të dhënë mesazhe të qarta që shprehin angazhimin e gjithësecilit në përpjekjet e përbashkëta për parandalimin dhe luftën pa kompromis kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri.
📍Dhuna ndaj vajzave dhe grave po përkeqësohet sidomos në këtë kohë të pazakontë të pandemisë COVID-19.😷

📍Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP Shqipëri ,Zj. Limya Eltayeb, jep nje mesazh për te gjithë: Koha është tani ! 👍💪

#degjo.
#beso.
#mbështet vajzat dhe gratë!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mekanizimi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, Bashkia Tiranë luan një rol thelbësor në adresimin me efektivitet të rasteve të dhunës në familje.✅
📌Qëllimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të dhunës në familje është të sigurojë një reagim shumë-sektorial të koordinuar të menjëhershëm dhe efektiv për mbrojtjen, referimin, rehabilitimin dhe ri-integrimin e rasteve të identifikuara, përmes ndërhyrjeve të sakta e të standardizuara të anëtarëve të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar.
▶️Lexoni në vijim mesazhin e Koordinatores Vendore të Dhunës në Familje të Bashkisë Tiranë, Znj.Anjeza Bojaxhiu.
#Dëgjo #Beso #Mbështet
#botaportokalli #orangetheworld
▶️ UNDP Albania
▶️ Bashkia Tiranë
▶️ Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
▶️SAWGMekanizimi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, Bashkia Tiranë luan një rol thelbësor në adresimin me efektivitet të rasteve të dhunës në familje.✅

📌Qëllimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të dhunës në familje është të sigurojë një reagim shumë-sektorial të koordinuar të menjëhershëm dhe efektiv për mbrojtjen, referimin, rehabilitimin dhe ri-integrimin e rasteve të identifikuara, përmes ndërhyrjeve të sakta e të standardizuara të anëtarëve të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar.

▶️Lexoni në vijim mesazhin e Koordinatores Vendore të Dhunës në Familje të Bashkisë Tiranë, Znj.Anjeza Bojaxhiu.
#Dëgjo #Beso #Mbështet
#botaportokalli #orangetheworld

▶️ UNDP Albania
▶️ Bashkia Tiranë
▶️ Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spote Promocionale