Referencat

Bashkia Pukë

  “Sot për të Ardhmen” është shumë aktive në Pukë me qendrën komunitare ku ofron trajnime, sesione ndërgjegjësimi, shërbime sociale për gratë, të rinjtë, fëmijët dhe moshën e tretë, aktivitete sociale dhe kulturore, ndërgjegjësim komunitar etj. Organizata punon në mënyrë aktive..

  >>>

  Bashkia Lezhë

   Bashkia Lezhë dhe Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” bashkëpunojnë për përmirësimin e aksesit në tregun e punës për gratë dhe të rinjtë, për zbutjen e papunësisë dhe përmirësimin e dialogut social dhe shërbimeve komunitare alternative bazuar në..

   >>>
   123

   Facebook feed

   📍 Qëllimi ynë më i lartë - më shumë dashuri ❤️, kujdes e mbështetje🤝 për fëmijet e adoleshentët 👩‍🦰👨‍🦰që të orientohen drejt një jete me vlera e të kenë përreth një mjedis miqësor në familje, shkollë, lagje, shoqëri komunitet apo institucionet publike 🏡
   👉 Na ndiqni ne videon ndërgjegjesuese të nje pune përkushtuese një vjecare me fëmijet, prindërit, mësuesit, oficerët e policisë, komunitetin e më tej ....
   ... See MoreSee Less

   View on Facebook

   📌Qendra per zhvillim komunitar #sotperteardhmen mori pjese sot ne mbledhjen e radhes te Ekipit Teknik Ndërdisiplinar të Mekanizmit të Koordinuar të Referimit, Bashkia Tiranë per shqyrtimin e diskutimin e metejshem ndermjet specialisteve te :

   📌“Protokollin e Menaxhimit të Rasteve të Dhunës Seksuale në Nivel Vendor Përmes Qasjes Shumë-Sektoriale të Koordinuar”.

   📌Anetaret e ETN-se nxorren rekomandime mbeshtetur ne eksperiencen e praktiken e perditshme te punes ne Menaxhimin e rasteve sipas fushes qe mbulojne per mënyren e zbatimit të protokollit ne praktike .
   ... See MoreSee Less

   View on Facebook

   Spote Promocionale