Shërbim për viktimat dhe mbijetuarat/it e dhunës

foto-e-sherbimit-te-viktimave-te-dhunes“Sot për të Ardhmen” manaxhon, ndihmon dhe referon rastet e dhunës në familje, dhunës me bazë gjinore dukesiguruar mbrojtje, informim, këshillim psikologjik dhe ligjor,  koordinim e me të gjithë aktorët e rrjetit, këto në interes të viktimës. Ajo është në gjendje të reagojë menjëherë në kohë dhe me përgjegjësinë e duhur me shërbimet e mëposhtme:

  • Mbështetje psikosociale për të mbijetuarat/it e dhunës në familje
  • Këshillim psikologjik për dhunuesit
  • Mbështetje të rasteve të dhunës në familje pranë institucioneve përkatëse: Gjykatë, Polici; Përmbarim, Prokurori etj.
  • Aktivitete ndërgjegjësuese dhe informuese
  • Linja telefonike 24 orëshe 0800 9888 pritëse, këshilluese dhe referuese të rasteve të dhunës në familje.
  • Mbështetje dhe këshillim ligjor për të mbijetuarat/it e dhunës në familje, veçanërisht për Urdhërat e Menjëhershëm të Mbrojtjes dhe Urdhërave të Mbrojtjes.

Facebook feed

🇦🇱 Vullneti lëviz njerëzit drejt përgjegjësisë së përbashkët!” 👍 Ndjehemi me te fuqishem kur punojme te gjithe sebashku ! Ishte nje eksperience frymezuese e motivuese !

🇪🇺 Willpower moves people towards a common responsibility!”
... See MoreSee Less

View on Facebook

📌 Very fruitful partners meeting in a new initiative of implementation of natural building in Durres Municipality.

Build Back Better 🏚– implementation of natural building in Albania”💡 is supported by International Visegrad Fund 🙏
and implemented by:
🤝 Albanian Community Centre - Qendra Komunitare in partnership with:
🤝 Fundacja HumanDoc
🤝 Bashkia Durres
🤝 OSBN - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego
🤝 o.s.Baobaby
🤝 Organica
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spote Promocionale