Postera & Broshura

Fletëpalosje

 

Sot per te Ardhmen

SEEDSEED Broshura IIAgjensia e Punesimit

AchieveBoria 1Qendra Komunitare PUKË

Senior A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEED - BestPractices

 

SEED – Praktikat e suksesshme në Shqipëri
Kjo broshurë u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016

 

 

Integrimi dhe Ri-itegrimi në shoqëri

Ri-integrimi i të miturve në shoqëri
Botimi paraqet metodologjinë e ndërhyrjes, rezultatet e arritura gjatë zbatimit të programit, si dhe mesazhe të të miturve dhe prindërve që morën pjesë në këtë programit “Integrimi dhe Ri-Integrimi i të miturve në shoqëri nëpërmjet normave, vlerave dhe të jetuarit sipas ligjit”

 

 

 

        PerceptPerceptimi qytetar mbi cilesine e sherbimeve publike ne Bashkine Pukeimi Qytetar mbi cilësinë e shërbimeve publike në Bashkinë Pukë

         Ky botim përmbledh gjetje dhe rekomandime qytetare, nxjerrë nga sondazhi irealizuar nga grupi qytetar BORIA mbi perceptimin qytetar për cilësinë dhe aksesin në shërbimet publike.

 

 

 

 

 

            Vlerësimi përfundimtar i nevojave sektorialeVlerësimi përfundimtar i nevojave sektoriale

             Ky vlerësim, i porositur nga projekti SEED analizon nevojat sektoriale dhe burimet e rretheve të Shkodrës, Pukës dhe Lezhës në lidhje me papunësinë e të rinjve dhe grave në këto rrethe. Në këtë botim është paraqitur një përshkrim analitik i papunësisë së grave dhe e të rinjve, pasuruar me të dhëna statistikore për çdo njësi locale dhe  krahasuar me të dhënat e nivelit të vendit në lidhje me papunësinë, punësimin, zhvillimin e biznesit, aktivitetet e donatorëve në lidhje me punësimin,  zhvillimin në nivel  lokal dhe mundësitë për trajnim dhe ri-aftësim.

 

 

 

 

Orjentim per karrieren dhe sipermarrjen AKAFPK Programi Kursit Orientimi per Karrieren e Sipermarrjen

Ky program kursi u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016, në partneritet me Volkshilfe Solidarität, Austri dhe me mbështetjen e Agjensisë së Kooperacionit Austriak për Zhvillim. Ky është një kurs në mbështetje të rinjve apo edhe të rriturve me qëllim vetëorjentimin për gjatë gjithë jetës për karrierrën dhe sipërmarrjen.

 

 

 

 

 

 

Sherbime ne bujtina Programi i Kursit Sherbime ne Bujtina

Ky program kursi u mundësua nga Qendra për Zhvillim Komunitar ”Sot për të Ardhmen” në kuadrin e programit SEED – ”Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi” 2014-2016, në partneritet me Volkshilfe Solidarität, Austri dhe me mbështetjen e Agjensisë së Kooperacionit Austriak për Zhvillim.

 

 

 

 

 

 

Monitorimi dhe vleresimi qytetar mbi menaxhimin e mbetjeve urbane ne zonen e Ish-Kenetes

   Monitorimi dhe vlerësimi qytetar mbi menaxhimin e mbetjeve urbane në zonën e Ish-Kënetës 

   Ky raport është produkt i projektit “Monitorim, vlerësim, ndërgjegjësim mbi menaxhimin e mbetjeve urbane në zonën e Ish-Kënetë – Durrës i Ri” që zbatohet nga organizata Qendra për Zhvillim Komunitar  “Sot për të Ardhmen”, në kuadër të programit ACHIEVE “Shoqëria Civile Shqiptare për një Mjedis Evropian” i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit, Shqipëri (REC).  Raporti ka për qëllim të paraqesë opinionin qytetar mbi menaxhimin e shërbimeve të mbetjeve në zonën e Ish-Kënetës në Durrës.

 

 

 

SOROS-Vleresim    Vlerësimi i situatës së papunësisë së grave në zonën migratore të ish-kënetës Durrës

Përgatitja e botimit u mundësua nga OSFA – Fondacioni “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë”, në kuadër të projektit “Vlerësimi i situatës së papunësisë gjinore në zonën migratore të Ish-Kënetës Durrës” zbatuar nga Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
Ky vlerësim është bërë për papunësinë gjinore në zonën e Ish-Kënetës duke targetuar gratë dhe vajzat. Metodologjia e përdorur synon të paraqesë të dhëna dhe gjetje statistikore, të cilat do të shërbejnë për marrjen e masave nga qeveria vendore në politikat vendore të trajtimit të problematikave, si dhe në ofrimin e shërbimeve sociale dhe publike në shërbim dhe mbështetje të grupeve në nevojë e veçanërisht grave e vajzave. Studimi është i lidhur ngushtësisht dhe me një dokumentar të prodhuar po në kuadër të këtij projekti, që paraqet jetën e përditshme të grave dhe vajzave në zonën e Ish-kënetës nëpërmjet ndërthyrjes së rrëfimit të tre personazheve kryesore, sfidat, vështirësitë dhe shpresat e tyre për të ardhmen. Dokumentari është titulluar “NoCity” duke luajtur artistikisht dhe në analogji me shqiptimin në shqip “Nositi” (lloj pelikani që jeton në kënetë). Në këtë mënyrë “NoCity” apo “Nositi” paraqet dy aspekte njëkohësisht: një Ish-kënetë që tenton të shndërrohet në qytet, por ka mbetur diku aty: as kënetë dhe as qytet. Zhvillimi i kësaj zone sa i largohet kënetës dhe sa i afrohet qytetit?!

 

Aksesi i Komuniteteve në Shërbimet Publike Mjedisore

 Aksesi i komuniteteve në shërbimet publike mjedisore dhe menaxhimi i ujrave Durrës

 

 

 

 

New Picture (4)

  Kalojmë pushimet Dorë për Dore

 

 

 

 ManIFest 2013

poster003

poster002poster004

poster005

poster010

 

 

 

 

 

 

 

 

poster009poster007poster_rosela_gjylbeguposter006

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambasadorët e Vullnetit të Mirë – Mesazhe sensibilizuuese kundër dhunës me bazë gjinore

 

10628901_392584947576856_6582670193309043198_o10680072_389572927878058_9078764673715715544_o1529796_389572741211410_737684380565403753_o1523195_389642761204408_4993807720488353662_o

10348923_389569674545050_5289303595052688655_o

 

 

 

 


1501025_392584767576874_2088318981523679652_o10712668_389569094545108_477473373360313231_o10848717_389684341200250_3719477154854154458_o10835026_389811341187550_4964947066550971465_o10298656_390079551160729_5432800791001264704_o

 

10863962_390024414499576_1133449152904937027_o

10834877_389651441203540_5148852903646745323_o10714125_390029131165771_8873093843515394585_o10620003_389806961187988_2588577255028554091_o10830961_389569967878354_6762093934726864805_o 10750304_390213594480658_6155767805857368853_o1497977_390023174499700_8329733873921882273_o1534843_389579081210776_7021494361554400248_o

 

 

 

 

 

 

 

Postera kundër Diskriminimit

 

poster_diskriminimi2014_05dita_nderkombetare_kunder_urrejtjesfshij_urrejtjen