Partneret

logo        Volkshilfe Solidarität

 

logo Agjencia Austriake për Zhvillim

 

caritas         Caritas St. Pölten

kka_logo4c            Kultur Kontakt AUSTRIA

worldvision.brandmaster           World Vision

UNdp       UNDP

unwomen-logo-blue-transparentbackground-en       UN Women

Unicef_logo-2      UNICEF

download (1)

Bashkimi Europian

 

aweden

Ambasada e Suedisë në Tiranë

Logo_OSFA-300x161

OSFA Fondacioni

mq1.jpg       REC Shqipëri

Cuty of viewa logo cdc       City of Vienna

rsz_weber_logo (1)
Projekti i Mundësimit të Shoqërisë Civile të Ballkanit Perëndimor në Monitorimin e Reformës së Administratës Publike

 

sK5keF3b_400x400

 

Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim

 

download (1) Bread for the World

 

eed
Evangelischer Entwicklungsdienst

 

download (2)

Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

 

      Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

 

images

Ministria e Arsimit dhe Sportit

 

sakt             Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës Teknike

 

Logo3            Qendra të Drejtat e Njeriut në Demokraci

 

logo                Bashkia Tiranë

 

bashkia                Bashkia Durrës

 

bashkia_puke_logo                Bashkia Pukë

 

Bashkia Shkodër, Lezhë, Elbasan, Burrel, Korçë, Sarandë
Prefekturat Tiranë, Durrës, Lezhë, Shkodër
Rrjeti i Mekanizmit kundër Dhunës në Familje
Rrjeti i Shërbimeve Mjedisore – SENIOR-A
Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe për Demokraci të Qendrueshme
Koalicioni për Nxitjen e Pjesmarrjes së Grave dhe të Rinjve në Politikë
Rrjeti i Axhendës Gjinore për Zhvillimin Rural në Ballkan
Rrjeti Global i Fushatave Inovative kundër Dhunës me Bazë Gjinore
Task Force për Platformën Gjinore
Rrjeti Evropian kundër Racizmit dhe Diskriminimit
Rrjeti Global i të Rinjve në Shërbim të Komunitetit
Universitetet Shtetërore të Shkencave Sociale Tiranë dhe Durrës, Universiteti Polis
Akademikë të fushës sociale dhe të së drejtës

Spote Promocionale