Fëmijët

5 femijetIntegrim, zhvillim social, kulturor dhe shkollor për fëmijët

  • Integrim i fëmijëve në shkollat publike, në mënyre të veçantë për fëmijët romë, egjiptianë dhe fëmijët analfabetë
  • Mbështetje sociale-ekonomike dhe ndjekje shkollore për ta, nëpërmjet rrjeteve të bashkëpunimit me institucione si: shkollat, drejtoria arsimore, instituti i kurrikulave, etj
  • Largimi i tyre nga jeta e rrugës dhe rreziqet që ofron ajo
  • Regjistrim i fëmijëve që për arsye të ndryshme kanë mbetur të paregjistruar si shtetas shqiptarë.
  • Mbështetje psiko-sociale dhe ligjore për femijet e dhunuar dhe me probleme të dhunës në familje.
  • Mbështetje psiko-sociale dhe ligjore për të miturit në kontakt me ligjin, duke koordinuar punën me të gjithë aktorët e përfshirë.
  • Kurse workshop,  arti, punedore, detyra shtepie, kitare, violine, kenge, fotografi

Facebook feed

📍Në fushatën mbarëkombëtare të 16 ditëve të aktivizmit te gjithë gratë, burrat, djemë e vajzat, profesionistët e vijës së parë, agjencitë ligjzbatuese në nivel qendror dhe vendor, shoqëria civile bëhen bashkë për të dhënë mesazhe të qarta që shprehin angazhimin e gjithësecilit në përpjekjet e përbashkëta për parandalimin dhe luftën pa kompromis kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave në Shqipëri.
📍Dhuna ndaj vajzave dhe grave po përkeqësohet sidomos në këtë kohë të pazakontë të pandemisë COVID-19.😷

📍Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP Shqipëri ,Zj. Limya Eltayeb, jep nje mesazh për te gjithë: Koha është tani ! 👍💪

#degjo.
#beso.
#mbështet vajzat dhe gratë!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Mekanizimi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, Bashkia Tiranë luan një rol thelbësor në adresimin me efektivitet të rasteve të dhunës në familje.✅
📌Qëllimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të dhunës në familje është të sigurojë një reagim shumë-sektorial të koordinuar të menjëhershëm dhe efektiv për mbrojtjen, referimin, rehabilitimin dhe ri-integrimin e rasteve të identifikuara, përmes ndërhyrjeve të sakta e të standardizuara të anëtarëve të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar.
▶️Lexoni në vijim mesazhin e Koordinatores Vendore të Dhunës në Familje të Bashkisë Tiranë, Znj.Anjeza Bojaxhiu.
#Dëgjo #Beso #Mbështet
#botaportokalli #orangetheworld
▶️ UNDP Albania
▶️ Bashkia Tiranë
▶️ Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
▶️SAWGMekanizimi i Koordinuar i Referimit të rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare, Bashkia Tiranë luan një rol thelbësor në adresimin me efektivitet të rasteve të dhunës në familje.✅

📌Qëllimi i Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të dhunës në familje është të sigurojë një reagim shumë-sektorial të koordinuar të menjëhershëm dhe efektiv për mbrojtjen, referimin, rehabilitimin dhe ri-integrimin e rasteve të identifikuara, përmes ndërhyrjeve të sakta e të standardizuara të anëtarëve të Ekipit Teknik Ndërdisiplinar.

▶️Lexoni në vijim mesazhin e Koordinatores Vendore të Dhunës në Familje të Bashkisë Tiranë, Znj.Anjeza Bojaxhiu.
#Dëgjo #Beso #Mbështet
#botaportokalli #orangetheworld

▶️ UNDP Albania
▶️ Bashkia Tiranë
▶️ Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
... See MoreSee Less

View on Facebook

Spote Promocionale