The Network of Centers and Community Services

prioritet sherbimet komunitare

The aim of community centers and services is the integration of marginalized communities into the social, economical and cultural life of cities and beyond them, being a voice and community mediators to local government institutions on the rights and the needs of the community.

The network provides services through its three main centers located in Durrës, Pukë and Tirana and in cooperation with its partners in other areas of Albania.
“Today for the Future” Community Centers are multifunctional and are intended to mobilize and empower communities by promoting volunteerism and networking groups as well as community initiatives.

These Centers servedifferent groups of communities and are attended every day of the week by children, young adults, women, men, the elderly and vulnerable minority groups.

Through multifunctional services, our centers are a home to communities, where each member receives:

1. Community Services:

  • Promoting gender equality and social services as well as providing psychological counselling
  • Vocational training and employment mediation
  • Meetings, round table discussions on good governance and the exercise of civil rights
  • Awareness activities both indoors and outdoors
  • Promotion and engagement in community volunteering
  • Research and studies

2. Public Services:
Garden, social and cultural activities, cinema, bookstore café, basic medical examination, information center on public institutions, public services, state mediation etc.

3. Individual and Group Training:


a) Supporting the education for children and adolescents
 such as preschool programs, support with study hours, summer camps for children and young adults, follow up and monitoring progress in schools etc.

b) Complementary education for children and adolescents such as programs promoting critical thinking,eadership, teamwork, volunteerism and community services, debate and networking, creation and management of committees of students, photography, music and gardening courses, facilitation, art and social animations etc.

c) Professional training for young people and women in popular vocational courses on the labor market, employment mediation and career support.

One of the main focuses in community services is the promotion, formation and strengthening of community groups such as Initiator Group, Youth Group and the Group of Volunteers and their networks on different issues such as education, employment, public services etc.

Facebook feed

Situata aktuale mund të jetë stresuese për shumë nga ne. Disa nuk dinë si të veprojnë, të tjerët ndjehen të vetmuar dhe të tjerë ndihen nervoz nga kjo situatë.
Psikologë me eksperiencë nga ekipi i SOT PËR TË ARDHMEN mund t'ju ndihmojnë përmes telefonit PA PAGESË 0800 9888 dhe në internet përmes facebook-ut, për të gjithë ata që kërkojnë ndihmë për problemet personale, konfliktet sociale, pyetje, çështje arsimore etj.

Telefoni i Gjelbër 0800 9888
Ora 10.00 - 13.00

#DoIaDalim #solidaritet #rrineshtepi
... See MoreSee Less

View on Facebook

Elsa na jep te gjitheve nje mesazh te rendesishem mbi te drejtat e femijeve 👏👏👏👏
Nuk e lejon merzitjen ti afrohet ne keto kohe, ajo lexon dhe punon se si ajo dhe femijet e tjere mund te gezojne te drejtat e tyre!
#kohecilesore #tedrejtatefemijeve #edukimibashkemoshatareve

Në kuadër të skemës së granteve të vogla të projektit “Promovimi i të drejtave të njeriut nëpërmjet arsimit gjithëpërfshirës dhe fuqizimit të Organizatave të Shoqërisë Civile Lokale” i finanucar nga BE dhe i zbatuar nga “Shoqata Internacionale për Solidaritetin në partneritet me Fonacionin AVSI dhe shoqatën Gruaja në Zhvillim Shkodër”.
@SHIS @AVSI
@eudnalbania #SotperteArdhmen #Coloridellapace
... See MoreSee Less

View on Facebook

Promo Spots