Te reja

Vëri Gishtin Kokës! Jo më Dhunë!

  veri-gishtin-kokes-jo-me-dhune_ftesa-dhe-programi_cdc-tff_10-dhjetor-2016_teg-tirana-1  veri-gishtin-kokes-jo-me-dhune_ftesa-dhe-programi_cdc-tff_10-dhjetor-2016_teg-tirana-1

  >>>

  Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

   Rrjeti “Sot për të Ardhmen” shpall thirrjen për Koncept Ide, nga “SEED Albania – Support of Educational and Employment Development in Albania” (SEED Shqipëri – Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri). Qëllimi i thirrjes është të përmirësojë..

   >>>

   Drejtësia për të Miturit

    Puna me fëmijët dhe prindërit vijon me fokusin në programin “Drejtësia për të Miturit”. Në kuadrin e këtij programi do të startojnë trajnimet me fëmijë, të rinj dhe prindër në Tiranë, Durrës dhe Pukë mbi njohjen dhe respektimin e ligjeve,..

    >>>
    123

    Spote Promocionale