Java Kombëtare e Ndërgjegjësimit për largimin e fëmijëve nga Rruga

    Nisin në Durrës aktivitetet në kuadër të Javës Kombëtare të Ndërgjegjësimit Për Largimin e Fëmijëve nga Rruga. Ky koncert u organizua nga Bashkia Durrës, Terre des Hommes, Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen” me mbështetjen e ASHMDF, Hotel..

    >>>