Lajme

Thirrje për Koncept ide – Grante të vogla SEED Shqipëri

  Rrjeti “Sot për të Ardhmen” shpall thirrjen për Koncept Ide, nga “SEED Albania – Support of Educational and Employment Development in Albania” (SEED Shqipëri – Mbështetje për Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit në Shqipëri). Qëllimi i thirrjes është të përmirësojë..

  >>>

  SEED – Cikli i Trajnimeve të aftësimit në jetë

   Në kuadër të programit SEED “Mbështetje per Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit Shqipëri, Kosovë, Serbi”, në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Formimit Profesional Shkodër, Bashkitë Shkodër, Pukë dhe Lezhë, Zyrat e Punës, dhe mbështetjen e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe..

   >>>

   SEED – Kurrikula për Bujtinat

    Në kuadër të programit SEED “Mbështetje per Zhvillimin e Edukimit dhe Punësimit Shqipëri, Kosovë, Serbi”, QZHK “Sot për të Ardhmen” në bashkëpunim me Agjensinë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve, dhe mbështetjen e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë punoi me grupin e ekspertëve për hartimin e kurrikulës së parë në Shqipëri mbi Bujtinat.

    >>>

    8 Mars – Dita Ndërkombëtare e Gruas

     Më 8 Mars, në Ditën Ndërkombëtare të Grave, thirrja për të respektuar të drejtat e tyre kumbon më fort. Të zotuar për të luftuar Dhunën ndaj Grave e Vajzave dhe arritjen e Barazisë Gjinore, institucionet e Mekanizmit të Referimit kundër..

     >>>

     Facebook feed

     📌Trajnimet e organizuara nga programet e perbashketa te OKB-se qe synojne te mos lene askend pas, dhe t’i japin fund dhunes ndaj grave, ne Bashkine Durres per te adresuar nevojat e grave dhe te mbijetuarave te dhunes permes buxhetimit te pergjigjshem gjinor rrisin kapacitetet e bashkeveprimin e te gjithe aktoreve qe punojne ne kete fushe.👍
     📌 Metoda krahasuese e perdorur edhe per Tiranen, Korçen, Elbasanin dhe Lezha qe jane bere pjese e ketyre trajnimeve te mbeshtetura japin nje panorame me te plote te sfidave dhe arritjeve. Sa shume akoma ka per te bere ...
     🤝 Bashkia Durres
     🤝 Bashkia Tiranë
     🤝 Qendra Komunitare "Sot Per Te Ardhmen"
     🤝 UN Women AlbaniaTrajnim ne Bashkine Durres per te adresuar nevojat e grave dhe te mbijetuarave te dhunes permes buxhetimit te pergjigjshem gjinor. Tirana, Korça, Elbasani dhe Lezha jane bere pjese e ketyre trajnimeve te mbeshtetura nga dy programet e perbashketa te OKB-se qe synojne te mos lene askend pas dhe t’i japin fund dhunes ndaj grave. Me mbeshtetjen e qeverise Zvicerane dhe Suedeze.
     Ne javen e Objektivave te Zhvillimit te Qendrueshem, kujtojme se nismat e ketyre programeve kontribuojne ne arritjen e Objektivit 5-per barazi gjinore dhe fuqizimin e grave dhe Objektivit 10-per reduktimin e pabarazive.

     . . . . . . . . .
     Training with Durres municipality to address the needs of vulnerable women and survivors of violence through gender responsive budgeting. Five municipalities, including Tirana, Korça, Elbasan and Lezha have been part of the training supported by two different UN joint programs that are aiming to leave no one behind and end violence against women. Financed by the Swiss and Swedish Government.

     On #GlobalGoals week we remind you how this initiative contributes to the achievement of Goal 5 - gender equality and women empowerment and Goal 10 – reduced inequalities.

     United Nations Albania
     Embassy of Sweden in Tirana
     Embassy of Switzerland in Albania
     ... See MoreSee Less

     View on Facebook

     Spote Promocionale