Bernardi – grupi i të rinjve të rrjetit “Sot për të Ardhmen”

    Untitled“Unë bëj pjesë në grupin e të rinjve. Si djalë, në fillim kam marrë pjesë në debatet për çështjet e politikave ndaj rinisë dhe isha pak i tërhequr për t’u përfshirë në disa çështje të tjera të grupit rinor të rrjetit “Sot për të Ardhmen” si barazia gjinore.

    Fushata e jashtëzakonshme për përfshirjen e burrave dhe djemve për të mbështetur të drejtat e grave dhe vajzave më bëri të kuptoj që kauzat e mëdha fitohen duke bërë bashkë atë çka mund të bëjë çdo njëri prej nesh. Kështu, unë së bashku me djem të tjerë provuam çdo të thotë të ecësh në këpucët e saj. Ju them me bindje se ishte e vështirë.”

    Bernardi – grupi i të rinjve të rrjetit “Sot për të Ardhmen”