Aplikime&thirrje


Pozicion Pune Vakant - Këshilltar Teknik për Bashkëpunim me Biznesin në Shqipëri

Përshkrimi i Pozicionit të Punës

Vendi: Shqipëri
Autoriteti Kontraktues:
TARA Int. Consulting
Pozicioni lidhet me:
Qendra për Zhvillim Komunitar “Sot për të Ardhmen”
Referenca:
1980-03/2014 SEED Edukim dhe punësim për të rinjtë dhe gratë në Shqipëri, Kosovë dhe Serbi…

Pozicion Pune Vakant – Financier/e


Përshkrimi i Pozicionit të Punës

Vendodhja:          Tiranë
Punëdhënës:       “Sot për të Ardhmen” – Qendra për Zhvillim Komunitar
Tipi Kontratës:   Me kohë të pjesshme

Pozicion Pune Vakant – Jurist/e (Avokat/e)


Përshkrimi i Pozicionit të Punës

Vendodhja:          Tiranë
Punëdhënës:       “Sot për të Ardhmen” – Qendra për Zhvillim Komunitar
Tipi Kontratës:   Me kohë të pjesshme.